Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza spowodowane transportem drogowym

Jak powszechnie wiadomo, oddychamy powietrzem mocno zanieczyszczonym. W dużych miastach, gdzie skoncentrowana jest emisja szkodliwych związków chemicznych a naturalna cyrkulacja powietrza jest ograniczona, często spotyka się zjawisko smogu, który w niektórych metropoliach jest wręcz zjawiskiem stałym. Jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza jest transport drogowy, a więc autobusy, ciężarówki, jak i samochody osobowe. Jako iż po polskich drogach porusza się coraz więcej pojazdów, szkodliwe substancje przez nie emitowane mają zauważalny wpływ na środowisko.

Jakie zanieczyszczenia emitują samochody?

Oto najbardziej niebezpieczne zanieczyszczenia powietrza, które wytwarza transport drogowy, a w szczególności produkowane przez samochody spaliny:

  • Spośród wszystkich pierwiastków i związków chemicznych jakie wytwarza transport drogowy, największy wśród nich udział posiada dwutlenek węgla. Nie jest on bezpośrednio szkodliwy, szkodliwe jest jednak jego wielokrotnie zawyżone stężenie. Przebywanie na obszarze o podwyższonej zawartości dwutlenku węgla, może powodować bóle głowy, ospałość, nienaturalne zmęczenie a ponadto trudności ze skoncentrowaniem się. Wyższe stężenie tego związku chemicznego może spowodować nawet omdlenia, a w przypadku dalszej koncentracji w powietrzu obrzęk płuc oraz śmierć. Dwutlenek węgla jest ponadto głównym sprawcą efektu cieplarnianego.
  • Drugie miejsce wśród trujących substancji, jakie wydaje transport drogowy zajmuje tlenek węgla, znany także jako czad. Powstaje on, gdy spalanie dokonuje się w sposób niepełny z powodu niewystarczającej ilości tlenu. Ma on wagę mniejszą od powietrza, ulega łatwemu z nim zmieszaniu i rozprzestrzenieniu. Najwięcej czadu odnotowuje się w zamkniętych obszarach o dużym ruchu, jak parkingi podziemne, tunele. W naszym organizmie sieje duże spustoszenie z powodu silnego łączenia z hemoglobiną, służącą do transportu tlenu. W przypadku zatrucia czadem może dojść do niewydolności serca, a nawet zawału.
  • Zanieczyszczenia powietrza tworzą również tlenki azotu, które emitowane są w różnych składach chemicznych, między innymi jako tlenek i dwutlenek azotu. Więcej tlenków azotu produkują silniki wysokoprężne. Gdy dochodzi do ich utlenienia w powietrzu tworzą razem z parą wodną kwas azotowy. Przyczynia się to do powstawania kwaśnych deszczy, które niszczą roślinność i uszkadzają zabudowania. W przypadku organizmu człowieka, tlenki azotu działają na niego drażniąco, powodują obniżenie odporności, a także przyczyniają się do chorób układu oddechowego.

Spośród pozostałych zanieczyszczeń emitowanych przez transport drogowy warto zwrócić uwagę na pyły. W tej szerokiej kategorii zawierają się cząsteczki rozmaitych szkodliwych substancji. Głównymi składnikami pyłów generowanych przez ruch drogowy są sadza, metale ciężkie oraz popioły. Trzeba zauważyć, że powyższe zanieczyszczenia powietrza wytwarzane są głównie przez spaliny, dlatego warto robić wszystko, aby ograniczyć ich wytwarzanie.

Oczyszczacz powietrza do samochodu

Czy jest jakiś skuteczny sposób, aby ochronić się przed wdychaniem zaniczyszczonego powietrza w trakcie jazdy samochodem? Tak! Tym sposobem jest dobrej jakości oczyszczacz powietrza do samochodu. Urządzenia tego typu potrafą w kilka minut usunąć szkodliwe dla zdrowia cząstki PM2,5, alergeny oraz inne typy zanieczyszczeń. Zainwestuj w swoje zdrowie! Wyposaż swój samochód oczyszczacz powietrza.